نیازمندی های ترکیه

پرتکرارترین دلایل حذف آگهی کدامند؟ - نیازمندی ترکیه

پرتکرارترین دلایل حذف آگهی کدامند؟

در این مقاله ۵ دلیل از پرتکرارترین دلایل عدم انتشار آگهی‌ها توضیح داده شده است که با رعایت آن می‌توانید به‌راحتی و بدون هیچ مشکلی آگهی خود را ثبت نمایید. پس از حذف و یا عدم انتشار، دلیل آن از طریق ایمیل پستچی «دیوار ترکیه»، به آدرس ایمیلی که در آگهی ثبت کرده‌اید، ارسال می‌شود؛ […]

00905382359579