نیازمندی های ترکیه

افتتاح حساب بانکی بدون نیاز به اقامت - نیازمندی ترکیه

افتتاح حساب بانکی بدون نیاز به اقامت

افتتاح حساب در ترکیه بدون اقامت

فیزیکی بانک مرکزی ترکیه به چند بانک ترکیه بخشنامه هایی برای افتتاح حساب افراد خارجی در ترکیه صادر کرده است. بر خلاف اطلاعاتی که در بسیاری از منابع اعلام می شود دریافت هرگونه دپوزیت و پول اولیه برای افتتاح حساب غیر قانونی است و شما می توانید بدون هیچ گونه سرمایه ای در بانک های […]

00905382359579